Този наръчник е разработен за специалисти, работещи с приемащи семейства и непридружени деца, живеещи с тях. Може да бъде полезен за различни видове практикуващи, в […]
Настоящата обучителна програма е разработена от екип в състав Елка Налбантова и Биляна Койчева с подкрепата на УНИЦЕФ България и се базира на опита на […]
Наръчникът „Добро отношение в образователните институции: мрежа на резилианс“  е създаден за професионалистите от помагащите професии и от сферата на образованието, както и за всички, […]
Книжка, която представя основните митове за отглеждането на деца, която дава насоки за отговорно родителство. Книжката е на фондация „За Нашите Деца“.
Информационна листовка за дейността на Националната асоциация за приемна грижа с представяне на основните цели и дейности за приемните родители и децата в приемна грижа. […]
Брошурата разказва за стъпките за кандидатстване за приемната грижа, за децата, които са подходящи за приемна грижа и др. ИЗТЕГЛЕТЕ КНИЖКАТА! 
Книжката е написана, за да помогне на детето да разбере какво се случва, когато трябва да отиде в приемно семейство или вече живее в приемно […]
В първата част на този сборник са представени четири текста, съдържащи теоретични опорни точки, които целят да подпомогнат всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса […]
Сборникът с текстове, посветени на работата с деца от специализирани институции и техните родители, се издава от Държавната агенция за закрила на детето. Задачата на […]
Националната асоциация за приемна грижа подготви книжка с полезни съвети за обучението в детската градина и училището на деца, които са настанени в приемна грижа. […]
Обучителната програма е разработена от екип на УНИЦЕФ и има за цел да професионализира дейностите, съставляващи грижата за децата, включително приемната грижа (наличие на общи […]
Книжката разказва основни факти за приемната грижа и е много полезна на бъдещи и настоящи приемни родители, специалисти и хора, които се интересуват от приемната […]