От 10 години Мария живее в приемно семейство, а сега е на прага на своята самостоятелност.  Мария иска да стане акушерка, защото много обича бебетата. Тя е […]