На свое заседание членовете на Консултативният експертен съвет към проекта за повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране […]