2023 г. остави приемната грижа в състоянието на терминално болен пациент, който се нуждае от палиативни грижи. Причината е в това, че 2023 г. беше […]