По повод отвореното писмо на Мария Благоева до премиера на страната Бойко Борисов относно предизвикателствата на приемната грижа, Националната асоциация за приемна грижа изпрати свои предложения до Агенцията за социално подпомагане.

В писмото си до АСП асоциацията предлага 26 мерки, свързани с подобряването на приемната грижа, както и с финансовите параметри на приемничеството.