29 000 лева ще дарят НАПГ и фондация BCause на 23 ученици и студенти

29 000 лева ще дарят НАПГ и фондация BCause на 23 ученици и студенти

Националната асоциация за приемна грижа партнира на фондация BCause в реализирането на програмата за стипендианти „Готови за успех“.

Заедно избрахме 23 стипендианти от приемни семейства, които програмата ще подкрепи със стипендии. Ученическата е в размер на 1000 лева и е за 10 месеца, а за същия период програмата ще подкрепи и студенти с обща стипендия от 2500 лева.

Ето и одобрените стипендианти:

Имена на стипендианта Стипендия Учебно заведение Курс/клас Специалност
1 Адриана Евгениева Андреева Ученическа Професионална гимнация по аграрни технологии 12 Бизнес администрация
2 Али Байрямов Буковски Студенти - специална Великотърновски университет „Св св Кирил и Методий“ 1 Педагогика на обучението по история и география
3 Биянка Димитрова Стефанова Ученическа Професионална гимназия по туризъм 11 Хлебар-сладкар
4 Боян Иванов Ангелов Ученическа Благоевградска професионална гимназия 11 Електрообзавеждане на производството
5 Викгтория Александрова Добрева Ученическа Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици 11 Френски и английски език
6 Виктория Евгениева Ковачева  Ученическа Прафесионална гимназия по транспорт 12 Спедиция, транспортна и складова логистика
7 Захаринка Николаева Русенова Студенти - специална Пловдивски университет 1 Начална и предучилищна педагогика
8 Ивана Иванова Стойчева Ученическа Професионална гимназия по туризъм 11 Фризьорство
9 Каролина Томиславова Петкова Ученическа Професионална гимназия по туризъм 11 Администратор, обслужване в хотелиерството
10 Лора Николаева Първанова Ученическа Средно училище "Васил Левски" 11 Икономическо информационно осигуряване
11 Мария Каменова Тодорова Ученическа Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ - Берковица 11 Не
12 Mелин Метинова Мустафова Студенти - медицинска Медицински университет - Варна, Филиал Шумен 2 Медицинска сестра
13 Милен Константинов Йорданов Ученическа НПТГ „Шандьор Петьофи“, гр. Разград 12 Компютърна техника и технологии
14 Мирослав Емилиев Василев Ученическа Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“  11 Църковнослужител, Свещенослужител
15 Митко Ралицов Руменов Ученическа Средно училище "Христо Ботев" 11 Не
16 Мичо Колев Мичев Ученическа Средно училище "Тодор Кирков" 11 Не
17 Николета Захариева Фъртунова Ученическа Средно езиково училище "Паисий Халендарски" 11 Не
18 Петър Божидаров Дамянов Студенти - специална Университет по хранителни технологии 1 Технология на зърното, фуражите, хлебните и сладкарските изделия
19 Роберта Иванова Чавдарова Ученическа Математическа гимназия - Пловдив 12 Не
20 Светослав Йорданков Йорданов Ученическа Професионална гимназия по транспорт и строителство 11 Автомобилна мехатроника
21 Севдалин Благоев Петров Ученическа СУ "Христо Ботев" - гр. Никопол 12 Не
22 Сергей Сергеев Алеков Ученическа Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие - гр. Лозница 12 Производител на селскостопанска продукция
23 Цветелелина Викторова Димитрова Ученическа Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие - гр. Лозница 12 Земеделско стопанство
Нагоре +

Още новини