Момчета и момичета от 1 до 12 клас, които са настанени в приемни семейства, ще имат възможността да подобрят значително представянето си в училище, благодарение на портала за видеоуроци и упражнения Уча.се. Един от най-трудните моменти за всеки ученик в училище е да разбере напълно преподадения урок. Обществена тайна е, че децата в приемни семейства идват от социален дом или среда, в която са били неглижирани и пренебрегвани. За тях училищната адаптация е много по-дълъг процес, който изисква повече индивидуално отношение, както и инвестиция в създаването на умения за учете и запомняне, както и за затвърждаване на знанията.

Двама абитуриенти, пет десетокласници, седем седмокласници и много първолаци от приемни семейства в цялата страна са само част от децата, които ще ползват информационната система за учене. Това се случва благодарение на жеста на портала Уча.се и на един от неговите създатели Дарин Маджаров. По този начин НАПГ получава възможност да изпълнява ангажимента си да подкрепя учениците в приемни семейства, като им гарантира достъп до знание информация, до която те трудно имат достъп.

“Аз вярвам, човек получава в живота това, което сам си заслужи. Ако се развива, учи, полага усилия, получава много повече шансове за успех и щастлив живот. Ако се скатава и минава между капките, не го чака нищо добро. Знам, че обществото ни е длъжник на децата, лишени от родителска грижа. Приемната грижа е един от начините да поправим лошото начало в живота на децата. Затова и помагаме.”, коментира Дарин Маджаров.

“Инвестицията в образование е много важна, защото знаем, че образованието е един от начините да се справиш с трудностите в живота и да се реализираш като успешен човек. Сърдечно благодарим на Дарин и неговия екип за това, че стават част от нашите приятели, като заедно с нас инвестират в образованието на уязвими деца.“, казва Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация за приемна грижа. 

Уроците на Уча.се, са разработени по иновативен начин. Те комбинират разбираем за децата език с подход, който задържа интереса им. Увереността на всеки ученик може да се подсигури с проверката. Тук идва ролята на упражненията след видео уроците, които ориентират учениците, доколко се се справили с ученето. Упражненията на Уча.се са интересни, не отнемат много време и дават ясни индикации за придобитите знания. Най-ценната част е, че при пропуски, учениците се връщат на онова място от видео урока, което да обясни всичко, което не е разбрано.