Снежана е изоставена от родителите си и започва да живее в дом за изоставени деца, където на по-голяма възраст отива в дома на приемната си майка. 😍

Снежи е от Берковица. Иска да работи като готвач. 👩‍🎨

Благодарна е на приемната си майка, че й е подарила много хубави емоции. 😍

Тази година Снежана завърши средното си образование и получава подкрепа от Националната асоциация за приемна грижа за своето бъдеще. 🫶

Снежана е едно от специалните деца в приемната грижа. 😇 Такива деца все повече ще напускат приемните семейства и държавата ще трябва да търси решения за тяхната самостоятелност и независимост.

Въпрос, който НАПГ поставя от години на обществения и политически дневен ред.