От вписаните в регистрите през 2012 година приемни родители, са заличени 70 приемни семейства, от които 27 доброволни и 43 професионални семейства.

Най-много приемни семейства, които са отписани от 28-те регистъра по приемна грижа в страната, има в областите Благоевград, София – област и Шумен (по 7). По 5 приемни семейства са заличени в областите Варна и Габрово. На 4 приемни семейства от област Пловдив са прекратени правата да са приемни родители, по 3 със „спрени“ права са родителите в областите Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Пазарджик, Перник и Сливен.

Две семейства няма да се грижат повече за изоставени деца в областите Кърджали, Монтана, Плевен, Русе и Разград. По едно семейство са отписали Регионалните комисии в областите Бургас, Видин, Смолян, София-град, Хасково, Ямбол. Няма заличени приемни родители в областите Враца, Ловеч, Силистра и Търговище.

Най-много професионални приемни семейства – 4 – са заличени от регистрите на областите Благоевград, Варна,  Габрово, София – област и Шумен. По три са заличените доброволни приемни семейства в областите Благоевград, Пловдив, София – област и Шумен.

В писмото си до Националната асоциация за приемна грижа Агенцията за социално подпомагане уточнява, че не е правен анализ на причините за заличаване на приемните семейства.

Официално писмо на АСП с данните за отписаните приемни родители