Кои сме ние?

Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната. Нашата организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове.

В Националната асоциация по приемна грижа членуват повече от 800 приемни родители от цялата страна.

Основната ни цел:

Да подкрепим и да развиваме приемната грижа у нас, като помагаме приемните родители, държавните институции и всеки, който подкрепя мисията ни, и заедно да бъдем отговорни към децата в риск от изоставяне в социалните домове в България!

Нашите принципи:

 • Ние сме приемни родители и даваме дом, уют, грижа, обич и закрила на деца в риск, защото вярваме, че всяко дете трябва да има детство.
 • Ние се грижим и сме отговорни за настанените при нас деца.
 • Ние сме съпричастни и уважаваме историята на детето и неговата семейна история.
 • Ние уважаваме правото на детето да поддържа връзка със своите истински родители, близки или роднини, винаги, когато това е в техен интерес.
 • Ние искаме обществото да знае за това, което правим, защото само така всички ще обърнат погледа си към децата в риск и трудностите, които имат техните семейства.
 • Ние се грижим за чужди деца в собствения си дом, но те са български деца. Ние им помагаме да се включат, да се адаптират и да станат отговорни граждани на нашата страна.

Нашата визия:

Сигурно и истинско детство за уязвимите български деца!

Нашата мисия:

Ние сме организация на приемни родители, която подкрепя развитието на приемната грижа чрез информиране, консултиране, застъпничество и лобиране в защита на правото на семейна грижа на уязвими деца в България.

Ние правим това като:

 • Информираме и консултираме приемните родители за техните права, отговорности и възможности;
 • Защитаваме правото на детето на достоен живот в семейна среда;
 • Подпомагаме държавата и заинтересованите страни за развитието на приемната грижа, като правим предложения за подобряване на процеса чрез изменения в законодателството;
 • Съдействаме за намаляване на регионалните дисбаланси в прилагането на приемната грижа;
 • Популяризираме ползите, предизвикателствата и проблемите на приемната грижа в България.
 • Популяризираме добри практики на Международната организация за приемна грижа (IFCO), в която членуваме.

Нашите убеждения:

 • Ние вярваме, че децата трябва да имат сигурно и щастливо детство.
 • Ние знаем, че най-добрата среда за развитие на детето е семейната.
 • Ние сме убедени, че родителите трябва да бъдат насърчавани да са отговорни и грижовни към децата си, но когато това не е възможно – децата трябва да се развиват в семейна среда, а не в дом.
 • Ние, като родители, които се грижат за изоставени и травмирани деца, виждаме много ясно, че последиците от живота в дом върху децата, са пагубни.


Какво правим?

 • Насърчаваме приемната грижа и приемното родителство в Република България;
 • Подобряваме живота и грижите за децата чрез приемната грижа и повишаваме нейното качество;
 • Утвърждаваме приемната грижа като високохуманна дейност и прилагаме стандарти;
 • Превръщаме приемната грижа в привлекателна и желана дейност;
 • Подпомагаме приемните родители, които членуват в нашата организация, за да защитим общите им интереси и при разрешаването на специфични проблеми, които имат грижата за децата, настанени при тях.

Как го правим?

 • Организираме и провеждаме конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, обучения и онлайн прояви в България и в чужбина;
 • Установяваме и поддържаме сътрудничество с правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина, и особено с Международната организация за приемна грижа (IFCO);
 • Осъществяваме изследвания от научно и практическо естество върху проблеми, които представляват интерес за членовете на Асоциацията;
 • Разясняваме пред обществото задачите на приемната грижа за деца и ползите от нея;
 • Участваме в национални и международни програми и проекти, свързани с целите на Асоциацията.

Основни данни:

Пълно наименование: СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“

БУЛСТАТ: 175881653

Съдебна регистрация като организация в обществена полза: ф.д. 127/2010, съдебно решение № 2/2010 г. на Софийски градски съд, Регистър 5, Партида 17513, Том 360, Стр. 95, съгласно ЗЮЛНЦ. Сдружение НАПГ е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Седалище и адрес на управление: 1463 гр. София, бул. „Витоша” 58, ет. 4

Официален представител: Мирослав Йорданов Долапчиев – председател на УС

БАНКОВА СМЕТКА: Банка ДСК ЕАД, IBAN: BG 35 STSA 93 0000 21 61 81 41, BIC: STSABGSF

Учредители:

Юридически лица


Физически лица

 1. Петър Лазаров Петров от с. Крамолин, общ. Севлиево;
 2. Валерия Александрова Петрова от с. Крамолин, общ. Севлиево;
 3. Наташа Герасимова Крачунова от гр. Пловдив;
 4. Силвия Петкова Цветкова от гр. Бургас;
 5. Мария Иванова Благоева от гр. София;
 6. Стефка Маринова Петрова от гр. Търговище;
 7. Антоанета Георгиева Стоянова от гр. Търговище;
 8. Йорданка Петкова Стоянова от гр. Търговище;
 9. Кина Рашева Илиева-Петрова от с. Куртово Конаре, обл. Пловдив;
 10. Николинка Николова Йотовска от с. Куртово Конаре, обл. Пловдив;
 11. Магдалина Илиева Николова от с. Куртово Конаре, обл. Пловдив;
 12. Мариана Пенчева Кандилова от гр. Стара Загора;
 13. Маргарита Иванова Илиева от гр. Добрич;
 14. Мариана Николова Петрова от гр. Асеновград;
 15. Силвия Любомирова Солидова от гр. Сопот;
 16. Илия Йорданов Илиев от гр. Добрич;
 17. Мария Георгиева Пишутова от гр. Кюстендил;
 18. Венета Николова Дилова от гр. София;
 19. Елка Методиева Налбантова от гр. София;