Мирослав Долапчиев е председател на Националната асоциация за приемна грижа от юни 2012 г. Той и съпругата му са доброволни приемни родители и се грижат за малки деца.

Мирослав Долапчиев е роден през 1979 г. в гр. Сливен.

Икономист. Управлява група от компании, сред които „Алокор“ ООД, която се занимава със системи за автоматизация в големи сгради.

Мирослав Долапчиев

Председател

Мария Благоева е приемен родител от София. Гордее се, че е един първите приемни родители в страната. Мария напуска добре платената си професия на инженер, за да се отдаде на децата. Има роден син, който активно споделя грижата за децата.  

“Станах приемен родител, защото исках да давам надежда и бъдеще на децата и да променям животи. Моите заслуги се простират дотам да поема протегнатата детска ръка. Потенциалът, умът и желанието за промяна са техни“, споделя Мария.

Мария Благоева

Зам.-председател

Александър Миланов e част от Националната асоциация за приемна грижа от 2010 г. Той е клиничен социален работник.

В НАПГ Александър отговаря за развитието на политики, програми и проекти, насочени към застъпничеството за правата на приемните родители, както и за предоставянето на подкрепа, която насърчава укрепването на приемната грижа у нас. 

Александър Миланов

Изпълнителен директор

Гинка Илиева е приемен родител с дългогодишен опит. Член е на Комисията по приемна грижа, която одобрява и утвърждава приемните родители на областно ниво в Шумен. Има висше образование в областта на социалната педагогика. В своето развитие като приемен родител Гинка постига много добри резултати, заедно със семейството си, а ефектите за децата са повече от видими. Гинка Илиева е горда майка на трима сина, а от известно време – и баба.

Гинка Илиева

Програмен мениджър

Преди повече от 20 години Вера Колешева започва работа, която приема за житейска и професионална мисия – защита правата на децата и техните семейства. По професия е педагог с много допълнителни специализации и квалификации в социалната сфера. Опитът ѝ в работата с деца и семейства в криза е богат. Работила е с биологични, приемни, осиновителни семейства. През последните години от професионалната ѝ история е ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата.

Вера Колешева

Експерт по работа с деца и семейства

0
българчета живеят в повече от 1700 приемни семейства
0
деца се отглеждат от близки и роднини
0
Всяка година в близо 500 приемни семейства няма настанени деца
0
Близо 70% от напускащите приемна грижа деца са осиновени
0
Всеки втори приемен родител е над 55 г. възраст