Този наръчник е разработен за специалисти, работещи с приемащи семейства и непридружени деца, живеещи с тях. Може да бъде полезен за различни видове практикуващи, в зависимост от страната, в която работят и системата за грижа за деца действаща там. Следователно, наръчникът може да бъде използван от настойници (професионални, полупрофесионални или доброволни), социални работници, ментори, персонал в приемни центрове, поведенчески специалисти, психолози или други специалисти, които отговарят за приемната грижа на непридружени деца в семейства.

Този наръчник е част от обучението за Алтернативна семейна грижа, което се състои също и от електронно обучение. PDF версия на този наръчник и електронното обучение, както и литература, инструменти и друга полезна информация можете да намерите на уебсайта на Европейската мрежа на настойническите институции на www.engi.eu.

Наръчникът за Алтернативна семейна грижа съдържа цялата основна информация за работа с приемащи семейства, които полагат грижи за непридружени деца. Най-важните инструменти са достъпни в приложенията, докато други полезни инструменти могат да бъдат намерени в уебсайта. Електронното обучение дава възможност на потребителя да практикува с информацията, която е предоставена в наръчника. Тези, които искат да задълбочат знанията си, трябва да потърсят допълнителна литература, налична в уебсайта.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА!