„Грижата за деца, преживели травма“

Националната асоциация за приемна грижа организира годишна среща, посветена на травмата в приемната грижа.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ГОВОРИМ ЗА ТРАВМАТА?

Всеки от нас е преживял травма. Това е въпрос, който в професионалната приемна грижа не бива да бъде подценяван, защото травмата, начинът, по който се преживява или не, и последиците от травматичното събитие оставят следи за цял живот, както в отношенията, така и в личностното развитие. Децата, които идват в приемна грижа, вече са преживели травма. Те попадат в системата за закрила на детето и приемната грижа, където за тях вземат решения възрастни, които също са преминали през различни травматични събития. Според някои изследователи, също така, самата система за закрила на детето причинява травма на децата и родните им семейства, както и на приемните родители.

Въпреки, че травмата може да се случи във всяка възраст, тя има особено травматизиращи последици върху формиращата се детска личност.

Преживяването на травма има реални последици върху личността, сред които:

 • Риск от самоубийство;
 • Злоупотреба с цигари, наркотици и алкохол;
 • Психично страдание;
 • Инфектиране със сексуалнопреносими инфекции;
 • Нежелана бременност или изоставяне на децата

В рамките на годишната среща ще бъдат разгледани теми, свързани с:

 • Травмата и ефектите от травмата;
 • Грижата за децата, преживели травма;
 • Ролята на приемните родители и специалистите при грижата за деца, преживели травма и деца с комплексни потребности;
 • Комуникацията и координацията по случаи на деца, преживели травма;
 • Стратегии за справяне с травмите и последиците от нея при възрастните;
 • Професионално прегаряне и травма.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • За приемни родители, членове на НАПГ  (с активно членство преди 01.10.2023 г.) – участието е безплатно (настаняване в двойни стаи, храна, кафе-паузи, обучителни материали). Разходите за транспорт са за сметка на участниците.
 • За приемни родители, които не членуват в НАПГ, социални работници и специалисти – такса за участие с нощувки: 100.00 лева (в която се включва настаняване в двойна стая до изчерпване на капацитета, храна, кафе-паузи, обучителни материали), без нощувка – 50.00 лева.

НАПГ не може да предостави настаняване и грижа за деца на приемните родители. За пълноценното участие в обучителните модули на годишната среща насърчаваме приемните родители да присъстват без деца.


ЛЕКТОРИ


Провежда обучения по социална работа, супервизии на специалисти по социална работа, като специализира в консултирането и преподаването в „Теорията на привързаността“.

Има опит в управлението на случаи на деца, преживели травма.

Участва в закриването на дома в Могилино.

Д-р Галина Маркова

Доктор по социална работа в Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет

Има клинични опит в психотерапията афективни, тревожни и други разстройства. Предоставя консултиране в областта аналитичната психосоматика и психотерапия при хора с различни заболявания или психично страдание.

Има клинична практика с клиенти, преживели различни травматични събития и кризи.

С богат опит в кризисното консултиране.

Д-р Маргарита Тарейн

Клиничен психолог, Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

По професия е педагог с много допълнителни специализации и квалификации в социалната сфера. Опитът ѝ в работата с деца и семейства в криза е богат. Работила е с биологични, приемни, осиновителни семейства. През последните години от професионалната ѝ история е ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата.

Вера Колешева

Експерт в областта на защитата на правата на децата и техните семейства, Национална асоциация за приемна грижа

Има опит в работа по проекти за закриване на домове за деца в държавната администрация и неправителствения сектор.

Като изследовател от 10 години се занимава активно с теми от полето на деинституционализацията на грижата за деца, алтернативната грижа и подкрепата на децата и семействата в уязвими ситуации.

Евгения Тонева

Изследовател и специалист по закрила на детето в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български университет

Програма

ПЪРВИ ДЕН
25.10.2023 г., сряда
До 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
Пристигане на участниците. Регистрация.
Обяд
Откриване. 
• Гинка Илиева (НАПГ)
• Мария Благоева (НАПГ)
13.30 – 15.00
Травма, криза и загуба. Какво е травматичното? Белезите от него – пътят от разрушителността на преживяването до градивните конструкции в личността и житейската история. Криза и преработка на травмата. Загубата – същност, проявления и преминаване през тъгуването.
15.00 – 15.15
Кафе-пауза
15.15 – 16.30
Предизвикателното поведение като отговор на травмата.
Какво представлява предизвикателното поведение? Възможни причини за прояви на предизвикателно поведение. Емоционални и поведенчески прояви на предизвикателно поведение. Цикъл/етапи на развитие на поведение, което предизвиква. Методи, подходи и стратегии за справяне с предизвикателното поведение в приемната грижа.
16.30 – 16.45
Почивка
16.45 – 18.00
Раздялата на децата и семействата: хората, решенията и системата за закрила. Как изглежда решението за раздяла от различните перспективи на децата, родителите и социалнитеработници? Няколко истории за раздяла от българската практика. Реалността на закрилата между уязвимостта, страха, компромиса, спасяването на децата и наказанието.
18.15
Отпътуване за наградите „Спасители на детството“
19.30
Награди „Спасители на детството“
ВТОРИ ДЕН
26.10.2023 г., четвъртък
08.00
Закуска (за настанени)
09.00 – 10.30
Кои са децата и родителите в приемната грижа по света и у нас? Представяне на концепции и теории за това кои са потребностите на двете страни – деца и приемни родители, и как тези потребности се превръщат в проблеми, когато липсва външна подкрепа. Мотивация, мотивационни фактори и потребности.
10.30 – 11.00
Кафе-пауза
11.00 – 12.30
Раздялата – неизбежната тема на приемната грижа
Близост и раздяла са темите на човешкия живот според „Теорията на привързаността“. Какво търсят децата, вече преживели раздели и как го изразяват? Какво търсят децата, които не са преживели близост и как го търсят? Справяне със собствените трудности при раздяла. Лични ресурси и ресурси за подкрепа на децата за справяне с раздялата. Ролята на подкрепящата мрежа и професионалистите при раздяла в приемна грижа.
12.30 – 13.30
Обяд
13.30 – 15.00
Работа с травма от насилие в приемната грижа. Устойчивост на травма (резилианс)
Травмата е терминът, който използваме, за да назовем събитие, за което психиката не е подготвена. Какво се случва след преживяно насилие и как се отразява то на поведението на хората. Как хората, преживели травма, търсят развитие? Какво значи да си „устойчив“ и какви са факторите, които помагат на психиката да се справи с травматични събития. Подходи за насърчаване на резилианса в приемата грижа.
15.00 – 15.30
Кафе-пауза
15.30 – 17.00
Работа по случай и ментализация. Как да се грижим за деца, с които никой не иска да работи или да се грижи за тях?
Работа по случай през теорията на ментализацията. Ментализацията в приемната грижа. Ментализацията като способност на хората да разчитат поведението на другите, за да могат да поддържат добри отношения с тях. Екипност и ментализация. Справяне с травмата в приемната грижа с помощта на ментализацията.
17.00 – 17.15
Почивка
17.15 – 19.00
Прожекция на игрален филм, свързан с приемната грижа и обсъждане
19.00
Вечеря
ТРЕТИ ДЕН
27.10.2023 г., петък
08.00
Закуска (за настанени)
09.00 – 11.30
Работна среща – дискусия с представители на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Дискусия. Въпроси и отговори.
12.00
Закриване на конференцията. Отпътуване.

РЕГИСТРАЦИЯ

Срокът за регистрация изтече!