От 1 април 2016 г. се въвеждат нови правила, по който ще се определя здравноосигурителния статус за тези, които работят на граждански договори, сред които […]
Има ли конкретен профил българското приемно семейство? Традиционно семейство, с двама партньори, между 40 и 50 години, които са завършили средно образование и са отгледали […]
Правото на приемно семейство на месечна помощ за отглеждане на дете до една година, а ако е с трайни увреждания – до навършване на 2-годишна […]
Вие ни питате: Приемен родител съм от гр. Лом. По постоянен адрес живея на адреса, на който и майка ми. Майка ми също е приемен […]
Минималната заплата от 1 януари 2014 година е 340 лева. Това налага заплатите на приемните родители, които се изплащат по граждански договор, да бъдат индексирани с […]
Във връзка със запитвания във връзка с годишните доклади за дейността на приемните родители ви информираме следното: Приемните родители имат право да получат доклада на […]
Скъпи приемни родители, Социалните служби не бива да ви удържат авансов данък от заплатите ви за месеците октомври, ноември и декември 2013 година. Това положение […]
Вие ни питате: Възможно ли е жена на 67 години да стане приемна майка на детенце от 3 – 6 год ? В  града, в […]
Вие ни питате: От няколко месеца в семейството ни има настанено детенце. От ОЗД-гр.Д. ни изпращат ежеседмично да посещаваме психолог в ЦОП в град, който […]
Националната асоциация за приемна грижа напомня на държавните социални служби, екипите по приемна грижа и неправителствените организации, че имат задължението да изготвят годишни доклади за […]
Въпрос: От близо година аз съм приемен родител на дете с леки увреждания, което се самообслужва. Всички изисквания и непрекъснато изменящите се заповеди от Отдел „Закрила […]
Вие споделяте: В семейството ни има настанено момиченце на 7 години, наскоро то беше осиновено в чужбина и след месец седмици ще заминава за там […]