Този наръчник е разработен за специалисти, работещи с приемащи семейства и непридружени деца, живеещи с тях. Може да бъде полезен за различни видове практикуващи, в […]
Настоящата обучителна програма е разработена от екип в състав Елка Налбантова и Биляна Койчева с подкрепата на УНИЦЕФ България и се базира на опита на […]
Наръчникът „Добро отношение в образователните институции: мрежа на резилианс“  е създаден за професионалистите от помагащите професии и от сферата на образованието, както и за всички, […]
В първата част на този сборник са представени четири текста, съдържащи теоретични опорни точки, които целят да подпомогнат всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса […]
Сборникът с текстове, посветени на работата с деца от специализирани институции и техните родители, се издава от Държавната агенция за закрила на детето. Задачата на […]
Националната асоциация за приемна грижа подготви книжка с полезни съвети за обучението в детската градина и училището на деца, които са настанени в приемна грижа. […]
Обучителната програма е разработена от екип на УНИЦЕФ и има за цел да професионализира дейностите, съставляващи грижата за децата, включително приемната грижа (наличие на общи […]
Книжката разказва за психологическите ефекти на връзката между новородените и техните родители. ИЗТЕГЛИ БРОШУРАТА Автор: УНИЦЕФ – България
Брошурата разказва за основните стъпки на приемната грижа, както и кои и какви са приемните родители, какви са правата на приемните родители и възможностите за […]
 Книжката е предназначена за пряка работа с децата, настанени в приемни семейства. Тя помага на приемните родители или специалистите, които са ангажирани с работата […]
Процедура за международно осиновяване на приемното дете 1. При определяне на подходящ осиновяващ за дете от Съвета по международни осиновявания, дирекцията “Международна правна закрила на […]
1. След като дете, настанено в приемно семейство и вписано в регистъра за пълно осиновяване, бъде определен подходящ осиновител от Съвета по осиновяване (СО), РДСП […]