ПОКАНА Национална годишна среща по приемна грижа – 2022  „Грижата за „трудните“ деца – психологическите, емоционалните и медицинските аспекти на детството и тийнейджърството в приемно […]
Приемната грижа е най-добрата алтернатива на социалните домове за деца. Но тя често остава неразбрана. Решихме да разкажем за нея по един нов начин. Използвахме […]
Скъпи ученици,  Националната асоциация за приемна грижа обявява конкурс за стипендианти – ученици, които живеят в приемни семейства и се обучават в 7., 8., 9., […]
2021 e година, в която България избира бъдещето си. Всички отново мислим за изборите, които правим – за страната си и за самите нас. Няма […]
Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която подпомага децата в риск в гарантирането на правото им на сигурно детство, подкрепено от възрастните. […]