Общностният център в Ямбол е номиниран за това, че в него работят много хора с добри сърца. Те не са просто социални работници и учители, […]
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Монтана е номиниран заради това, че е първият, който създава приемната грижа в област Монтана. Специалистите […]
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив е място за откритост, подкрепа и грижа за всички, които са ангажирани с приемната грижа, […]