Деляна Христова е социален работник от държавен отдел за закрила на детето и получава отличието „Спасител на детството“ за демонстрирания професионализъм и самоотверженост в търсенето на […]
Социалните работници от Областния екип по приемна грижа в Смолян получават отличието „Спасители на детството“ за тяхната грижа и подкрепа за 54 приемни родители от […]
Социалният работник Десислава Георгиева е номинирана от Нели Лишева със следните мотиви: „Всеотдайна. Загрижена и отзивчива. Борбена, взискателна, безкомпромисна. Прекрасен млад професионалист, раздаващ, без да […]
Социалният работник Христина Кехайова от ЦОП Хасково е номинирана от приемни родители със следните мотиви: „Христина е един от хората, за които си казваш, че […]
Светла Димитрова е социален работник. И психолог. И педагог. И родител. И приятел. Светла не се оплаква от размера на заплатата си. Не забелязва хартиената […]
Социалният работник Светлин Симеонов е номиниран посмъртно заради своя принос към закрилата на децата в Плевен. Той беше мил, открит, честен, обичан и компетентен. Той […]
Мирослава Милкова, в продължение на три години е не само социален работник в ОЗД Добрич, но и човек, който напътства, обучава, подкрепя и откликва на всеки […]
Цветан Тодорин отстоява твърдо правото на приемните деца да изказват становище и се противопоставя на всеки опит да бъде предприета промяна на мярката, когато това противоречи […]
Иван Димитров е вторият “Социален работник – спасител на детството”, който развива приемната грижа в Стара Загора от 2006-та до 2014 г., като ръководител на областния […]
Стефка Петрова е един от двамата социални работници, които са отличени за “Спасители на детството”. Ангажира се професионално и лично със всеки проблем на дете или […]
Националната асоциация за приемна грижа помага на приемни родители, социални работници и осиновители от цялата страна с емоционална и психологическа подкрепа, както и с консултиране […]