Национална асоциация за приемна грижа остро осъжда насилието в центрове за настаняване от семеен тип. Нашумелият случай със записа на насилие в гр. Шумен е поредният, който […]
Националната асоциация за приемна грижа е неправителствена организация (НАПГ), която защитава интересите на децата в беда, на децата в приемни семейства и на приемните родители. НАПГ […]
Националната асоциация за приемна грижа е неправителствена организация (НАПГ), която защитава интересите на децата в беда, на децата в приемни семейства и на приемните родители. НАПГ […]
Във връзка с публикуваната информация за операция „Приеми ме 2015“,  Национална мрежа за децата, Национална асоциация за приемна грижа и Уницеф – България изпратиха предложения, свързани с ролята и функциите […]
Координаторът на Националната асоциация за приемна грижа за област Добрич Илия Илиев предостави на НАПГ адресирано до него писмо, в което се напомнят задължения на приемното семейство […]
Националната асоциация за приемна грижа нееднократно е изразявала своето неудовлетворение и притеснение от некачествената, често не в интерес на детето, работа на социалните работници, които […]
Националната асоциация за приемна грижа отново изразява тревогите си относно притеснително говорене за приемната грижа. Конкретен повод ни дава публикацията „Родители искат от държавата 6000 лева […]
Националната асоциация за приемна грижа продължава да настоява и да напомня на отговорните отдели за закрила на детето, че предоставянето на навременна, качествена и подробна информация […]
В грижата от близки и роднини няма никакво развитие, извън системите остават децата с работещи извън страната родители. Няма данни, че приемната грижа бележи развитие […]
Увод: процесът на деинституционализация в България През 2010 г. българското правителство прие Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” и план за действие […]
Некоректно е децата и младежите в приемни семейства да не се третират със статута на лишени от родителски грижи, както децата и младежите в социалните […]
Национална мрежа за децата категорично възразява срещу представянето на приемната грижа като бизнес и срещу нападките към приемните родители в страната. Апелираме да не противопоставяме и […]