Становище на Националната асоциация за приемна грижа относно Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на […]