Договорът между Общината, като доставчик, и приемното семейство


Договорът е по новия проект "И аз имам семейство" и е за приемните семейства, които се одобряват от екипите по приемна грижа към общините. Той отразява отношенията между общината, като доставчик, и приемното семейство.


Основанието за сключване на договора е чл. 27, ал. 5, който гласи: 

 

"В случаите на настаняване в приемно семейство настаняването се извършва след проверка относно годността на лицата, кандидатстващи за приемно семейство. След настаняване по административен ред се сключва договор между съответния доставчик на социална услуга "приемна грижа" по настоящия адрес на приемното семейство и приемното семейство."

Нагоре +

Още Нормативни документи