Станете приемен родител!

Най-добрият начин да
помогнете на асоциацията на приемните родители е като подкрепите реално нашата отговорна задача – да осигурим сигурно детство на изоставените български деца.

Станете приемен родител!

Свържете се с нас, за да Ви насърчим, да Ви дадем повече информация и да Ви бъдем полезни.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси, трудности или очаквания, на които службите и администрацията не могат да отговорят.

Подарете ни професионалната си експертиза

Ние не сме специалисти в много области. Имаме много да учим.

Ако Вие сте специалист в комуникациите, финансовото управление, управлението на неправителствена организация, както и ако имате опит в набирането на средства и искате да ни подарите част от професионализма си, като повишите нашия капацитет, можете да се свържете с нас.

Дарете ни средства

За да подкрепим много деца и младежи, както и да мотивираме повече българи да приемат у дома изоставени деца, ние се нуждаем от финансови и материални средства, които ще ни помогнат за:

  • Осигуряване на стипендии за ученици и младежи от приемни семейства, които да подобрят образователните си постижения;
  • Осигуряване на средства за подкрепа на младежи, напускащи приемна грижа, по пътя за тяхната самостоятелност след напускането на 18 г. възраст; 
  • Покриване на разходи на деца и семейства, които държавата не може да осигури;
  • Провеждане на информационни срещи с кандидати за приемни родители в страната за мотивация;
  • Организиране на събития и инициативи, които популяризират приемната грижа и приемното родителство.


Нашата банкова сметка е:

БАНКА ДСК – ЕАД

IBAN: BG 35 STSA 93 0000 21 61 81 41

BIC: STSABGSF