Станете приемен родител!

Най-добрият начин да помогнете  нас и асоциацията на приемните родители е като подкрепите реално нашата мисия – да осигурим сигурно детство на изоставените български деца. Станете приемен родител! Свържете се с Отдела за закрила на детето във Вашата община и започнете процедурата. 

Не се колебайте да сесвържете с нас, ако имате въпроси, трудности или очаквания, на които службите и администрацията не могат да отговорят.

Дарете ни средства

За да разширим дейността си и да бъдем полезни на много деца, както и да мотивираме повече българи да приемат у дома изоставени деца, ние се нуждаем от финансови и материални средства, които ще ни помогнат за:

  • Покриване на разходи на деца и семейства, които държавата не може да осигури;
  • Провеждане на информационни срещи с кандидати за приемни родители в страната за мотивация.
  • Провеждане на срещи с представители на службите за закрила на детето и неправителствени организации за насърчаване на процесите по приемната грижа у нас;
  • Покриването на минималните ни разходи за поддържане на уеб-страница, комуникация по между ни и др.

Нашата банкова сметка е:

БАНКА ДСК - ЕАД

IBAN: BG 35 STSA 93 0000 21 61 81 41

BIC: STSABGSF

Подарете ни професионалната си експертиза

Ние сме млада организация и не сме специалисти в много области. За да станем прозрачна, честна и открита организация, ние имаме много да учим.

Ако Вие сте специалист в комуникациите, финансовото управление, управлението на неправителствена организация, както и ако имате опит в набирането на средства и искате да ни подарите част от професионализма си, като повишите нашия капацитет, можете да се свържете с нас.


Нагоре +