ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА