Позиция на Националната асоциация за приемна грижа: За престъпленията в приемната грижа отговорността е споделена, цената я заплащат децата

Позиция на Националната асоциация за приемна грижа: За престъпленията в приемната грижа отговорността е споделена, цената я заплащат децата

За нас, приемните родители, е необяснимо как за четири години, в които детето е било настанено в приемното семейство, социалните работници не са установили, че детето е обект на системно насилие, жестокост и злоупотреба