Всеки трети приемен родител е готов да се погрижи за непридружено дете-бежанец

Всеки трети приемен родител е готов да се погрижи за непридружено дете-бежанец

ецата, които бягат от военния конфликт, могат да започнат училище веднага. Приемните родители са готови да мобилизират подкрепата за децата от всички важни за тях системи – образователната, здравната, социалната.


А1 и НАПГ подготвиха с раници, тетрадки и помагала 355 деца от приемни семейства за новата учебна година

А1 и НАПГ подготвиха с раници, тетрадки и помагала 355 деца от приемни семейства за новата учебна година

Празникът в навечерието на учебната година е част от дългогодишната подкрепа на А1 за инициативите на НАПГ, насочени към осигуряването на позитивна семейна среда за повече деца в страната