Среден (3) получи държавата за политиката по приемна грижа, грижата от близки и роднини и осиновяването

Среден (3) получи държавата за политиката по приемна грижа, грижата от близки и роднини и осиновяването

В търсене на нужната качествена приемна грижа се предприеха конкретни мерки, но продължава да няма ясно формулирана дългосрочна цел. Липсва цялостна визия за развитието на услугата в страната, показва анализ на НМД.