Приемни родители и деца се събраха на празника на приемната грижа

Приемни родители и деца се събраха на празника на приемната грижа

По повод деня на християнското семейство фондация „За Нашите Деца” организира празник на приемната грижа, на който присъстваха деца и родители от приемни семейства, представители на отделите за закрила на детето, Столична община и домове за деца. Празникъ


В цялата страна масово стават приемни родители хора с ниско образование и социален статус, бебетата за осиновяване не се дават в приемни семейства, алармира Националната асоциация по приемна грижа

В цялата страна масово стават приемни родители хора с ниско образование и социален статус, бебетата за осиновяване не се дават в приемни семейства, алармира Националната асоциация по приемна грижа

Бебета, които са вписани в регистъра за осиновяване, не се настаняват в приемни семейства и живеят в домове. За тази тревожна тенденция алармира Националната асоциация за приемна грижа. Статистиката показва, че повече от 2000 бебета и деца до 3 години са