Нашите убеждения:
 

  • Ние вярваме, че децата трябва да имат сигурно и щастливо детство.
  • Ние знаем, че най-добрата среда за развитие на детето е семейната.
  • Ние сме убедени, че родителите трябва да бъдат насърчавани да са отговорни и грижовни към децата си, но когато това не е възможно – децата трябва да се развиват в семейна среда, а не в дом.
  • Ние, като родители, които се грижат за изоставени и травмирани деца, виждаме много ясно, че последиците от живота в дом върху децата, са пагубни.


Принципи:
 

  • Ние сме приемни родители и даваме дом, уют, грижа, обич и закрила на деца в риск, защото вярваме, че всяко дете трябва да има детство.
  • Ние се грижим и сме отговорни за настанените при нас деца.
  • Ние сме съпричастни и уважаваме историята на детето и неговата семейна история.
  • Ние уважаваме правото на детето да поддържа връзка със своите истински родители, близки или роднини, винаги, когато това е в техен интерес.
  • Ние искаме обществото да знае за това, което правим, защото само така всички ще обърнат погледа си към децата в риск и трудностите, които имат техните семейства.
  • Ние се грижим за чужди деца в собствения си дом, но те са български деца. Ние им помагаме да се включат, да се адаптират и да станат отговорни граждани на нашата страна.

Нагоре +