Консултативният център на SOS Детски селища във Перник е номиниран заради дългогодишните усилия на развиват и подкрепят приемната грижа в Пернишкия регион и особено за ангажимента им към групата приемни родители от община Брезник. Тази група приемни родители се запазва без значителни промени във времето, което е по-скоро нетипично за българския контекст и говори за изградено доверие и стабилна мрежа за подкрепа около всички приемни родители.

Номиниралата центъра Евгения Тонева успява лично да се убеди във високото ниво на професионализъм и разбиране на проблематиката около приемните деца; сензитивността и топлотата на тези приемни родители, които са се развили и съхранили за един около 10-годишен период. Приемните родители от Брезник разпознават подкрепата от специалистите от консултативния център като основен фактор за устойчивостта, мотивацията и успехите си.

Номинация на Евгения Тонева