Вера Колешева

Специалист по работа с деца и семейства


Аз имах щастието преди 16 години да започна работа, която приех и приемам за житейска и професионална мисия - защита правата на децата и техните семейства. По професия съм педагог с много допълнителни специализации и квалификации в социалната сфера. Опитът в работата с деца и семейства в криза е богат и различен. Работила съм с биологични, приемни, осиновителни семейства като заедно сме вървели през всеки един етап от процесите на работа. През последните години от професионалната ми история съм ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата. Далеч съм от мисълта, че има готови рецепти за различните ситуации, в които попадаме като родители. Затова веруюто ми в професионален и личен план е, че ЗАЕДНО можем да дискутираме и търсим приемливи решения на наболели проблеми и затруднения. С открито съзнание и сърце, съм готова и Ви очаквам, за да Ви подкрепя в нелеката задача, която сте приели за своя кауза.

ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТ


Кремена Симеонова

Психолог


Аз съм психолог съм и работя по специалността си от 8 години. През 2009 година семейството ми стана приемно на дете на пет годишна възраст, живяло в институции, което по-късно осиновихме. От 2010 година започнах да се занимавам и професионално с приемна грижа, работейки в неправителствена организация, подкрепяща приемни деца и семейства. Имам опит в психологическото консултиране и терапия както на деца, така и на родители и не са ми чужди повечето от проблемите на приемното родителство.

Областите, в които бих могла да бъда полезна, са: проблеми при адаптацията на приемното детето към семейството и на семейството към детето, преодоляване на специфичните дефицити свързани с институционалното отглеждане на децата, проявите на трудно поведение, подготовка за и преодоляване на раздялата, когато детето поема по своя житейски път извън приемното семество.Нагоре +