Различно е – някои от децата не помнят родните си семейства. Ако е така, тяхното страдание е много по-неясно и трудно за преодоляване, но то […]