Приемните родители на деца с увреждания с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане са освободени от винетна такса за един […]