Информационна листовка за дейността на Националната асоциация за приемна грижа с представяне на основните цели и дейности за приемните родители и децата в приемна грижа. […]
Книжката е написана, за да помогне на детето да разбере какво се случва, когато трябва да отиде в приемно семейство или вече живее в приемно […]
Сборникът с текстове, посветени на работата с деца от специализирани институции и техните родители, се издава от Държавната агенция за закрила на детето. Задачата на […]
Националната асоциация за приемна грижа подготви книжка с полезни съвети за обучението в детската градина и училището на деца, които са настанени в приемна грижа. […]
За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение […]
Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за деца настанени за отглеждане в приемно семейство […]
Еднократната целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции, независимо от […]
Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за […]
Наскоро сте осиновили или сте станали приемни родители на изоставено дете. Как сте? Как се чувствате? Какво става с вас? Ами с детето? Нещо нещата […]
Различно е – някои от децата не помнят родните си семейства. Ако е така, тяхното страдание е много по-неясно и трудно за преодоляване, но то […]
“Аз съм гладен” е толкова нормална реплика, която всеки един родител чува по няколко пъти на ден по различни начини от своето дете – ако е малко […]
Здравей, мило дете! Благодарение на нашите приятели от фондация „За Нашите Деца“ ние искаме да споделим с теб едни картинки за оцветяване, които да ти помогнат да […]