Деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се подпомагат на самостоятелно правно основание по Закона за социално подпомагане и […]