Брошурата разказва за основните стъпки на приемната грижа, както и кои и какви са приемните родители, какви са правата на приемните родители и възможностите за […]
Да разшириш психическите си и духовни граници – твоите собствени, вашите с партньора ви и тези на биологичното дете… Да си готов да преобърнеш живота […]