Настоящата обучителна програма е разработена от екип в състав Елка Налбантова и Биляна Койчева с подкрепата на УНИЦЕФ България и се базира на опита на […]
Информационна листовка за дейността на Националната асоциация за приемна грижа с представяне на основните цели и дейности за приемните родители и децата в приемна грижа. […]
Брошурата разказва за стъпките за кандидатстване за приемната грижа, за децата, които са подходящи за приемна грижа и др. ИЗТЕГЛЕТЕ КНИЖКАТА! 
В първата част на този сборник са представени четири текста, съдържащи теоретични опорни точки, които целят да подпомогнат всички участници, специалисти и експерти, ангажирани с процеса […]
Обучителната програма е разработена от екип на УНИЦЕФ и има за цел да професионализира дейностите, съставляващи грижата за децата, включително приемната грижа (наличие на общи […]
Книжката разказва основни факти за приемната грижа и е много полезна на бъдещи и настоящи приемни родители, специалисти и хора, които се интересуват от приемната […]
Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26 […]
Приемните родители на деца с увреждания с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане са освободени от винетна такса за един […]
Да разшириш психическите си и духовни граници – твоите собствени, вашите с партньора ви и тези на биологичното дете… Да си готов да преобърнеш живота […]