Най-напред и преди всичко детето ви в предучилищна възраст трябва да задоволи биологичните си нужди от добре развити, както малки, така и големи мускули. Биологията предхожда […]