2023 г. остави приемната грижа в състоянието на терминално болен пациент, който се нуждае от палиативни грижи. Причината е в това, че 2023 г. беше […]
Проведе се третото заседание на Консултативния експертен съвет по приемна грижа, на когото заместник-председател е председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. В срещата участваха д-р Иванка […]
На свое заседание членовете на Консултативният експертен съвет към проекта за повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране […]
Представяме Ви книжка, създадена от Вера Колешева, експерт по социална работа и детско развитие, която е насочена към приемните родители и специлистите по приемна грижа, […]
От 2024 година Агенцията за социално подпомагане ще продължи да финансира работата на областните екипи по приемна грижа в страната с европейско финансиране по нов […]
От 1 януари 2024 г., с увеличението на минималната работна заплата, се увеличава и месечното възнаграждение на приемните родители, както следва: за 1 настанено дете […]
Националната годишна среща по приемна грижа събра повече от 50 приемни родители и социални работници от цялата страна, които заедно обсъждаха ролята на травмата в […]
Йорданка Дукова е приемен родител, който поема се грижи през целия си професионален път за деца с много тежки психични, поведенчески или физически състояния. Последното дете, […]
Лидия Георгиева е приемен родител от 7 години. Преди година социалните работници настаняват спешно в дома ѝ бебе, родено 30 дни по-рано, със симптоми на тежка […]
Стоянка Тодорова е приемен родител от 10 години. Грижила се е за 6 деца всички – в тежко или критично състояние. Последното дете, за което Стоянка […]
Деляна Делчева става приемен родител няколко години след загубата на съпруга си и е един от малкото в страната приемни родители за тийнеджъри. Да възпитаваш и […]
Деляна Христова е социален работник от държавен отдел за закрила на детето и получава отличието „Спасител на детството“ за демонстрирания професионализъм и самоотверженост в търсенето на […]