Физически лица – учредители:
 

  1. Петър Лазаров Петров от с. Крамолин, общ. Севлиево;
  2. Валерия Александрова Петрова от с. Крамолин, общ. Севлиево;
  3. Наташа Герасимова Крачунова от гр. Пловдив;
  4. Силвия Петкова Цветкова от гр. Бургас;
  5. Мария Иванова Благоева от гр. София;
  6. Стефка Маринова Петрова от гр. Търговище;
  7. Антоанета Георгиева Стоянова от гр. Търговище;
  8. Йорданка Петкова Стоянова от гр. Търговище;
  9. Кина Рашева Илиева-Петрова от с. Куртово Конаре, обл. Пловдив;
  10. Николинка Николова Йотовска от с. Куртово Конаре, обл. Пловдив;
  11. Магдалина Илиева Николова от с. Куртово Конаре, обл. Пловдив;
  12. Мариана Пенчева Кандилова от гр. Стара Загора;
  13. Маргарита Иванова Илиева от гр. Добрич;
  14. Мариана Николова Петрова от гр. Асеновград;
  15. Силвия Любомирова Солидова от гр. Сопот;
  16. Илия Йорданов Илиев от гр. Добрич;
  17. Мария Георгиева Пишутова от гр. Кюстендил;
  18. Венета Николова Дилова от гр. София;
  19. Елка Методиева Налбантова от гр. София;


Юридически лица – учредители:

 1. Фондация „Международна социална служба – България”, гр. Велико Търново, чрез Изпълнителния директор д-р Събина Събева;
 2. Адвокатско дружество „Кършев, Балджиева и Ко”, гр. Сливен, чрез адв. Илиян Кършев
 3. Фондация „За Нашите Деца”, гр. София, чрез директора Иванка Шалапатова.

Нагоре +