Значението на детето в приемното семейство


Презентация на д-р Моника Богданова, Софийски университет "Св. Климент Охридски", направена по време на Националната годишна среща по приемна грижа "Приемната грижа: Всички гледни точки" (16-18 май 2014 г.) Срещата е организирана от Националната асоциация за приемна грижа - www.napg.eu


Нагоре +

Още видеа