Книжката е предназначена за пряка работа с децата, настанени в приемни семейства. Тя помага на приемните родители или специалистите, които са ангажирани с работата с деца, настанени в приемни семейства, да работят върху личната история на детето, да му помагат да я приема, разбира, описва и съхранява.

 

Книжката е написана от специалист в директната работа с деца и е съобразена с децата на възраст между 4 и 12 години.