Нашата организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца

Нашите инициативи са насочени към подобряването на качеството на живот на децата в риск и подкрепа за техните приемни родители

Наградите “Спасители на детството” се присъждат от 2016 г. за принос в развитието на приемната грижа в България.

Можете да помогнете, като станете приемен родител или като дарите средства или професионалната си експертиза

Нашата мисия

Ние сме организация на приемни родители, която подкрепя развитието на приемната грижа чрез информиране, консултиране, застъпничество и лобиране в защита на правото на семейна грижа на уязвими деца в България.

Нашите убеждения

Ние вярваме, че децата трябва да имат сигурно и щастливо детство. Ние знаем, че най-добрата среда за развитие на детето е семейната.

Нашата визия

Сигурно и истинско детство за уязвимите български деца!

От 10 години Мария живее в приемно семейство, а сега е на прага на своята самостоятелност.  Мария иска да стане акушерка, защото […]
Снежана е изоставена от родителите си и започва да живее в дом за изоставени деца, където на по-голяма възраст отива в […]
Лора. Отгледана от приемни родители. Продължава живота си самостоятелно, след като приемното и семейство е намерила път към сърцето й, […]
2023 г. остави приемната грижа в състоянието на терминално болен пациент, който се нуждае от палиативни грижи. Причината е в това, че 2023 г. беше […]
Проведе се третото заседание на Консултативния експертен съвет по приемна грижа, на когото заместник-председател е председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. В срещата участваха д-р Иванка […]
На свое заседание членовете на Консултативният експертен съвет към проекта за повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране […]

Национална годишна среща по приемна грижа: ГРИЖАТА ЗА ТРУДНИТЕ ДЕЦА

Лектор на конференцията ще бъде д-р Весела Банова, клиничен психолог, един от доайените на реформата за закрила на децата, с огромен опит в работата с деца и младежи без родители, както и в управлението на социални услуги от резидентен и общностен тип.

Повече от ро(дите)ли

В България често се говори за това какво получават приемните родители за грижата, която полагат. Но какво дават те на децата?

Стипендии за ученици в приемни семейства „Продължи“

Националната асоциация за приемна грижа обявява конкурс за стипендианти – ученици, които живеят в приемни семейства и се обучават в 7., 8., 9., и 10 клас в държавни общообразователни училища или професионални гимназии.

Родители+

Програмата Родители+ има за цел: Да подкрепи родни семейства с инвестиция в техния родителски капацитет; Да повиши уменията им да се грижат за децата си; Да демонстрира добър модел на взаимодействие между приемните родители и родните семейства.

0
българчета живеят в повече от 1700 приемни семейства
0
деца се отглеждат от близки и роднини
0
Всяка година в близо 500 приемни семейства няма настанени деца
0
Близо 70% от напускащите приемна грижа деца са осиновени
0
Всеки втори приемен родител е над 55 г. възраст

Избрано от нашия
YouTube канал

YouTube player

Подай сигнал!

Национална асоциация за приемна грижа (НАПГ) винаги е готова да приеме Вашите сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани приемната грижа.
Информацията, която предоставяте, трябва да включва Вашите имена, телефон за обратна връзка, област и населено място. Важно е да опишете точно проблема.
Нашите експерти ще се свържат с Вас, за да Ви уведомят за резултатите от извършената проверка по подадения сигнал или за да отговорят на Вашето запитване.