Новини


375 деца от уязвими семейства получиха финансова и емоционална подкрепа от А1 и НАПГ през 2020 г.

375 деца, отглеждани от 253 родители в семейства в риск, бяха подкрепени от Националната асоциация за приемна грижа и А1 през 2020-а година чрез инициативата „Родители+“.

Прочети още +

Инициативи

Родители+

Родители+

А1 и НАПГ развиват партньорството си с програма за подкрепа на деца и семейства, живеещи в бедност, чрез средства, набрани от инсталирането на приложението SmartAd. Бюджетът на програмата е близо 100 000 лева.

Прочети още +

Видео

Екип