Фондация „За Нашите Деца“

ул. Гюешево 21

Тел: 02 980 70 58; 988 82 45

Е-поща:office@detebg.org;

Уебсайт: www.detebg.org

 

SOS Детски селища България

Адрес: 1618 София; ул. „Паскал Тодоров“ № 8А

Тел: 02 818 49 40, 02 955 70 00

Лице за контакт: Пламен Стоянов, Мариян Дянков, Иван Христофоров

Е-поща: Plamen.Stoyanov@sosbg.orgMariyan.Dyankov@sosbg.orgIvan.Hristoforov@sosbg.org

Website: www.sosbg.org

 

Международна социална служба – България

Адрес: Велико Търново, бул. „България“ 24

Тел: 062 600 038, 0895 66 22 90,

Лице за контакт: д-р Събина Събева, Методка Петрова

Е-поща:mss_iss@iss-bg.org; s_t_sabeva@abv.bg; metpet@mail.bg

Website: www.iss-bg.org

 

ФИЦЕ България

Адрес: ул. „6-ти септември“ № 33, ет. 6; 1000 София

Тел: 02 950 17 10, 087 880 87 42

Лице за контакт: Дашенка Кралева

Е-поща:office@fice-bulgaria.org

Website: www.fice-bulgaria.org

 

Фондация за развитие на социалните услуги

Адрес: 1404, София; ул. Тодор Джебаров 43А

Тел: 0895 789 013

Лице за контакт: Елка Налбантова

Е-поща: elka.nalbantova@gmail.com

 

Институт за социални дейности и практики

Адрес: ул. „Виктор Григорович“ №1, ет. 1,  ап. 1; 1606 София

Тел: 02 852 47 13, 089 441 23 68

Лице за контакт: Нели Петрова – Димитрова, Даринка Янкова

Е-поща: sapi@sapibg.org, sapi@abv.bg; d.yankova@sapibg.org

Website: www.sapibg.org

 

Фондация „Сийдър“

Адрес: бул. България № 69; 1404 София

Тел: 02 441 43 45, 088 255 22 90

Лице за контакт: Александрина Димитрова

Е-поща: alexandrina@cedarfoundation.org

Website: www.cedarfoundation.org

 

Фондация „Приятели 2006“

Адрес: София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, ет. 2, ап. 5

Тел: 02 952 67 04

Е-поща:office-bg@prijateli2006.org

Website: www.prijateli2006.org

 

Асоциация „ЕС-О-ЕС – жени и деца, преживели насилие“

Адрес: ул. „Ген. Скобелев“ № 18; 9900 Нови Пазар

Тел: 053 72 53 43

Е-поща: sosnpazar@abv.bg

Website: www.sosnpazar.dir.bg

 

СНЦ  „Eквилибриум“

Адрес: Адрес: Русе 7000; ул. „Борисова“ 27, вх. А, ет. 3, ап. 8

Тел: 082 813 380; 0884 716 557; 0889 813 123

Лице за контакт: Галя Бисет

Е-поща: office@eq-bg.org

Website: www.eq-bg.org

 

Сдружение „Съучастие“

Адрес: 9020 Варна; ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ап. 91

Тел: 052 73 17 74; 0897 900 950

Лице за контакт: Илиан Ризов

Е-поща: ilriz@yahoo.comoffice@sauchastie.org

Website: www.sauchastie.org

 

Сдружение „Жанета“

Адрес: бул. „България“ 4; 7200 Разград

Тел: 084 66 02 83

Лице за контакт: Росен Аврамов

Е-поща: waieta@abv.bg, ros_avramov@abv.bg

Website: www.janeta.bg

 

Фондация „Агапедия-България“

Адрес: 1612 София; ж.к. „Хиподрума”; ул. „Церова гора” № 1

Тел: 02 981 93 48; 087 819 91 54

Лице за контакт: Иван Иванов

Е-поща: info@agapedia-bg.orgivanivanov@agapedia.bg

Website: www.agapedia-bg.org